Mini-vluchten

Eens in de zoveel tijd is het weer zover: een politicus die roept dat het afgelopen moet zijn met de minivluchten van Maastricht Aachen Airport naar Liège. Deze vluchten van nog geen 50 kilometer worden onwenselijk genoemd en zouden zelfs verboden moeten worden.

Lees meer »

Bebouwde kom

De ligging van Maastricht Aachen Airport zou uniek zijn voor Europa. Geen enkele, of volgens Pieter van Geel misschien 2 andere, luchthavens liggen zo tegen de bewoonde bebouwing aan. Maar is dat ook echt zo?

Lees meer »

Doorstart

Een doorstart is een volstrekt normale manoeuvre waar de vliegers tijdens elke nadering rekening mee houden. Een doorstart wordt altijd gebriefd en voorbereid.Er zijn talloze aanleidingen voor een doorstart te verzinnen, maar de meest voorkomende redenen zijn bezetting van de baan door voertuigen of een ander vliegtuig, de baan niet in zicht hebben, de snelheid of hoogte van het vliegtuig niet volledig onder controle of het vliegtuig niet op tijd geconfigureerd voor de landing.

Lees meer »

Onaanvaardbare consequenties volgens minister?

De regering heeft in 1996 gesteld dat de verdere ontwikkeling van de luchthaven zal leiden tot ONAANVAARDBARE consequenties voor de leefomgeving. De toename van het aantal vluchten van de laatste tijd is daarom dus onaanvaardbaar volgens tegenstanders. 

Lees meer »

Baanlengte

Afhankelijk van meteorologische omstandigheden kan het verschil tussen een startbaan van 2500 meter en 2750 meter een reductie in betaalde lading betekenen van 30.000 kilo. In de huidige markt waar de kiloprijs zo rond de $15 per kilo schommelt praten we dan over een omzetderving van $450.000 per vlucht. Dit zijn aanzienlijke bedragen en kan het verschil maken tussen een winstgevende of verlieslijdende vlucht. De marktpositie van MAA kan hierdoor in het geding komen en maatschappijen zullen kiezen voor luchthavens met langere banen. De sceptici die stellen dat MAA een bodemloze put is kunnen op deze manier gelijk krijgen. Als de randvoorwaarden niet aanwezig zijn, is het erg lastig om zwarte cijfers te schrijven.

Lees meer »

Openingstijden

De tegenstanders willen ons graag laten geloven dat MAA de nachtrust van alle omwonenden verstoort. Wij weten wel beter. We kennen zelf weinig mensen die hinder ervaren van bijvoorbeeld de vluchten tussen 06.00 en 07.00. MAA beperkte op vrijwillige basis de vluchten met zware vrachtvliegtuigen al voor 07.00 uur. Na 23.00 uur mogen toestellen alleen nog landen of vertrekken, mits ze aan bepaalde eisen voldoen. Dit wordt ook gecontroleerd door ILenT. Ook zijn Antonov 12 toestellen niet meer welkom.

Lees meer »

Onderzoek Visit Zuid-Limburg

De onderzoekers van Ecorys die in opdracht van Dhr van Geel de gevolgen van het vliegverkeer van MAA voor het toerisme in Zuid-Limburg onderzochten, vonden geen bewijzen dat toeristen weg zouden blijven. Naar aanleiding van gesprekken met toeristische ondernemers bleek o.a. dat de ondernemers hier wel bang voor waren, maar dat er niets was dat hier ook daadwerkelijk op leek. 

Lees meer »

Hoeveel kost (€) de luchthaven Limburg

Uit de jaarlijkse voortgangsrapportages (openbare informatie van Provinciale Staten) blijkt dat tot 31-12-2019 een bijdrage is verstrekt van ca. € 51 miljoen voor o.a. achterstallig onderhoud, onderhoud van de infrastructuur en voor de kosten van security en brandweer. Dit geld komt grotendeels van de provincie en deels van een aantal gemeenten.

Lees meer »

(Ultra) Fijnstof

Ultrafijnstof: het RIVM heeft een eerste verkennend onderzoek naar de gezondheidsrisico's van ultrafijnstof uit de luchtvaart rond Schiphol uitgevoerd. Daarin zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden dat de gezondheidsrisico’s rond de luchthaven Schiphol afwijken van iets verder weg gelegen gebieden of elders in Nederland. Maar het rapport zegt ook dat in het verkennend onderzoek niet naar alle gezondheidsrisico’s is gekeken en dat effecten niet kunnen worden uitgesloten. En daarom is voorgesteld om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren, ook omdat er wereldwijd nog onvoldoende bekend is over de gevolgen van blootstelling aan ultrafijnstof. Dat voorstel is door het ministerie van I&W overgenomen, omdat nog beter inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van blootstelling aan ultrafijnstof

Lees meer »