8 vluchten per dag

Gemiddeld bezoeken 8 ‘grote verkeersvliegtuigen’ Maastricht Aachen Airport. Dat zijn in totaal 16 aankomsten en vertrekken. Een landing en vertrek gaan normaal gesproken niet in dezelfde richting. Landt een toestel over Beek, dan vertrekt het over Meerssen en andersom. 8 overvliegende vliegtuigen per dag. Verspreid over 17 uur. Dat is gemiddeld 1 vliegtuig per 2 uur. Het kan zijn dat je hierdoor ernstige hinder ervaart. En je leven hierdoor ernstig verstoord wordt. Maar het kan ook van niet…

Lees meer »

Werkgelegenheid

Er wordt veel beweerd over de werkgelegenheidscijfers van Maastricht Aachen Airport. Bij MAA staan ongeveer 200 personen op de payroll. 20 personen werken via een uitzendbureau. En dat is exclusief security (ongeveer 35 personen) en Luchtverkeersleiding (ongeveer 15 personen), horeca en shop. Bij Samco werken 280 mensen, bij Maas 100. En dan komt hier de werkgelegenheid die volgt uit de logistiek spin-off er nog bij. Denk aan agenten, chauffeurs, etc. En dit geeft nog steeds geen volledig beeld. Maar je mag de koppen komen tellen op de luchthaven. Alleen al hier op locatie aan het werk, kom je op minimaal 750 personen. En van die mensen heeft een groot deel een gezin én plezier in het werk.

Lees meer »

Nationale betekenis met regionale waarde

In de mkba nemen de onderzoekers alle grote investeringen op als maatschappelijke kosten voor de regio. En omdat een deel van de financiële baten vallen buiten de regio, dus worden voor Limburg niet meegerekend. Zijn wij de enige die het heel gek vinden een internationale luchthaven op provinciaal niveau te bekijken?

Lees meer »

MRO bedrijven

Voor het uitkopen van bedrijven zoals Samco beraamt de mkba 40 miljoen euro. Die bedrijven zelf, geven aan dat het bedrag 10 x zo hoog ligt. En dat zijn wel klinkende euro’s die provincie Limburg moet uitkeren. En wie betaalt dit? Juist…

Lees meer »

Duurzame luchthaven

Alle Nederlandse luchthavens zijn in 2030 CO2 neutraal. En de luchtvaart is dat in 2050. Dat is geen wens, dat is de opdracht. Dat is geen keuze, dat is taakstellend. Sluit je dan nu een luchthaven, die over enkele jaren geen impact meer heeft op het klimaat, maar wel zorgt voor een fantastische verbinding door de lucht met elektrisch vliegtuigen? Dat is best wel korte termijn denken…

Lees meer »

Nooit meer vliegen voor Limburgers

In de mkba gaan de onderzoekers ervan uit dat bij sluiting, de passagiers en vracht wel terecht kunnen bij andere luchthavens. We zijn benieuwd hoe Provincie Noord Brabant en (de omwonenden van) Eindhoven Airport Limburgse passagiers ontvangen, die wel willen vliegen maar niet de hinder van vliegverkeer willen.

Lees meer »

MKBA: reken je rijk

Binnenkort wordt de definitieve MKBA van MAA gepubliceerd. Hierin vind je een overzicht van alle maatschappelijke kosten en baten van Maastricht Aachen Airport. Grote gevaar van deze mkba is dat deze als besluitdocument wordt gebruikt en niet als informatief document, zoals de mkba is bedoeld.

Lees meer »

Waar moet het vliegverkeer naar toe?

In de mkba gaan de onderzoekers ervan uit dat bij sluiting, de passagiers en vracht wel terecht kunnen bij andere luchthavens. Alleen gaan de mkba’s van de andere luchthavens hier ook van uit. Minder vliegbewegingen daar zijn mogelijk omdat andere luchthavens dit op kunnen vangen.

Lees meer »

Limburg meest populaire vakantiebestemming

Columbus magazine onderzocht welke provincie het populairst is voor een vakantie in 2022. Meer dan 2.000 Nederlandse reizigers brachten hun stem uit: Maar liefst 45,5% van geeft aan in Limburg op vakantie te willen gaan. OP de 2e plek met 36,6 % van de stemmen Provincie Zeeland.

Lees meer »

Ligging

Dat Maastricht Aachen Airport ‘verkeerd ligt’ hoor je veel. Zoveel dat zelfs Dhr. Van Geel het over heeft genomen in zijn rapport. Wanneer ligt een luchthaven ‘goed’? Want naast direct omwonenden heb je te maken met de aanvlieg- en vertrekroutes. En is er in een drukbevolkt land als Nederland een perfecte locatie voor een luchthaven?

Lees meer »