Doorstart

Gepubliceerd op 28 februari 2021 om 10:30

Een doorstart is een volstrekt normale manoeuvre waar de vliegers tijdens elke nadering rekening mee houden. Een doorstart wordt altijd gebriefd en voorbereid.
Er zijn talloze aanleidingen voor een doorstart te verzinnen, maar de meest voorkomende redenen zijn bezetting van de baan door voertuigen of een ander vliegtuig, de baan niet in zicht hebben, de snelheid of hoogte van het vliegtuig niet volledig onder controle of het vliegtuig niet op tijd geconfigureerd voor de landing.

 

Vroeger was een doorstart een beetje gezichtsverlies omdat de piloot kennelijk niet in staat was het vliegtuig tijdens de eerste poging te landen.

Tegenwoordig wordt enorm gehamerd op het maken van een doorstart bij welke twijfel dan ook of de landing veilig kan worden ingezet. Het is stoerder om toe te geven dat misschien de nadering niet perfect was (hoewel er ook tig redenen zijn op de grond die een doorstart rechtvaardigen - auto op de baan bijvoorbeeld), dan hem ten koste van alles door te zetten.

Een doorstart is geen gevaarlijke manoeuvre, het is juist bedoeld om een potentieel gevaarlijke situatie te vermijden!

Op Schiphol komt een doorstart 350 tot 400 keer per jaar voor. Juist ja, dagelijks dus! Bekijk je dat aantal op het aantal vliegbewegingen, dan zou een doorstart op MAA ongeveer maandelijks voorkomen. 

Een voorbeeld is de doorstart 21 februari 2021 op MAA. 

Terwijl een vliegtuig bezig was aan de nadering op MAA, was de luchtverkeersleiding niet helemaal zeker of het gebied rond de baan vrij van voer- en vliegtuigen was. En met dit gebied bedoelen we een ruimte van 150 meter langs de baan. Hierop sommeerde het de vliegers een doorstart te maken. 

In een veiligheidsomgeving is potentieel gevaar door procedures afgeschermd door meerdere veiligheidsschillen. Dus als iets gebeurd, dan schrijft een procedure iets voor of er zijn systemen die dit doen. In dit geval heeft die veiligheidsschil dus prima gewerkt. Immers voorwaarden aan de grond waren niet van dien aard dat er geland mocht worden. Niks onveiligs aan. Louter een bevestiging dat de veiligheidsprocedures goed werken.