Hoeveel kost (€) de luchthaven Limburg

Gepubliceerd op 15 januari 2021 om 08:07

Uit de jaarlijkse voortgangsrapportages (openbare informatie van Provinciale Staten) blijkt dat tot 31-12-2019 een bijdrage is verstrekt van ca. € 51 miljoen voor o.a. achterstallig onderhoud, onderhoud van de infrastructuur en voor de kosten van security en brandweer. Dit geld komt grotendeels van de provincie en deels van een aantal gemeenten.

De provincie Limburg heeft in 2014 besloten Maastricht Aachen Airport terug te kopen voor € 1,-. Hiervoor kreeg de provincie de luchthaven in bezit, inclusief alle grond én gebouwen. Helaas waren was er sprake van achterstallig onderhoud waardoor de provincie moest investeren om een en ander te moderniseren. 

Jaarlijks ontvangt de luchthaven een vergoeding voor de kosten voor security en brandweer die als gevolg van de wetgeving nodig zijn.


«   »