MKBA besproken in PS

Wat een verwonderlijke vertoning vrijdagochtend bij Provinciale Staten. De Alliantie, begeleidt door Manshanden en Bus, presenteerden 'hun MKBA' aan de leden van Provinciale Staten. In de 1e plaats verwonderlijk dat deze van (verkeerde) aannames samenhangende analyse gepresenteerd mag worden aan Provinciale Staten. Maar ook verwonderlijk om de complimenten en waardering die een aantal statenleden uitspraken voor het feit dat de alliantie de mkba heeft uit laten voeren. 

Lees meer »

Advies van Pieter van Geel

Om tot een weloverwogen advies te komen werd door de heer van Geel een Challengegroep in het leven geroepen. Alliantie Tegen Uitbreiding MAA en haar aangesloten clubjes spraken namens een kleine groep tegenstanders maar leken zwaar oververtegenwoordigd in deze werkgroep.Dhr. Van Geel legde uit dat zijn doel was om zoveel mogelijk draagvlak vanuit de omgeving te creëren om zoveel mogelijk in kaart te brengen waar eventuele pijnpunten zaten. Draagvlak hoeft bij voorstanders nauwelijks gehaald te worden, dus vandaar dat zoveel mensen namens de tegenstanders mochten aanschuiven. Een heldere zienswijze die echter niet overeenkomt met de verhoudingen voor- en tegenstanders.

Lees meer »

Sluiting MAA levert meer overlast

Henk van der Wilt, CRO lid MAA voor Omwonenden, heeft berekend dat de MKBA van Manshanden en Bus zeer selectief naar de effecten is gekeken van sluiting van MAA. Zo kun je er volgens van der Wilt met 'aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' van uit gaan, dat het luchtruim boven Limburg 'ten prooi valt' aan Luik Airport, als dit niet meer door MAA gebruikt wordt. 

Lees meer »

MKBA ontmanteld: kosten € 180 miljoen overdreven

De maatschappelijke kosten die Manshanden en Bus toerekenen aan MAA blijken tussen de € 180 miljoen en € 210 miljoen euro lager uit te vallen. Manshanden en Bus brachten op verzoek van de tegenstanders van Maastricht Aachen Airport de maatschappelijke kosten en baten van de luchthaven in beeld. Naast de met 160 miljoen overschatte kosten, onderschatten de onderzoekers de baten, door alle toegevoegde waarde voor de economie en werkgelegenheid over te hevelen naar Nederland, terwijl dit juist als regionaal belang word genoemd in de onderzoeken van Ecorys.

Lees meer »

MKBA Kritisch bekeken

18 december 2020 was het eindelijk zo ver. De Alliantie tegen uitbreiding MAA presenteerde haar lang beloofde MKBA. MKBA staat voor Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) probeert de (positieve en negatieve) effecten van een project (of beleidsoptie) op de welvaart van Nederland in te schatten. 

Lees meer »

Proces van Geel

De provincie vroeg Dhr. van Geel in gesprek te gaan met alle belanghebbenden van Maastricht Aachen Airport en op basis van een afweging van alle belangen een advies op te stellen voor de aanvraag van het Luchthavenbesluit.

Lees meer »

MST Omwonendenpanel

Op onze Facebookpagina hebben we een omwonendenpanel opgericht. Hier leggen we zo nu en dan stellingen en vragen voor. Op deze manier blijven we op de hoogte van wat er speelt in de omgeving van de luchthaven. Want inmiddels is wel duidelijk, dat de mensen die het hardst roepen bij de provincie, in de krant, etc. niet perse de omwonenden van MAA vertenwoordigen.

Lees meer »