MKBA: reken je rijk

Gepubliceerd op 15 februari 2022 om 20:46

Binnenkort wordt de definitieve MKBA van MAA gepubliceerd. Hierin vind je een overzicht van alle maatschappelijke kosten en baten van Maastricht Aachen Airport. Grote gevaar van deze mkba is dat deze als besluitdocument wordt gebruikt en niet als informatief document, zoals de mkba is bedoeld.

De tegenstanders van de luchthaven rekenen zich namelijk al rijk: Voor onze provincie levert sluiting ‘winst’ op volgens het concept. Wat ze daarbij vergeten is dat de economische waarde van MAA harde euro’s zijn. En de hinder bijvoorbeeld niet. Sluit je MAA, dan kost het nog altijd geld. Dat je dan waarde creëert door minder hinder voelt niemand in zijn portemonnee. Daarmee is deze waarde niet meer of minder waard, maar het is wel goed je dit te realiseren.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.