Luchtkwaliteit

Uit een luchtkwaliteitsonderzoek uit 2011 (Cauberg-Huygen) blijkt dat de bijdrage van het vliegend verkeer op de rand van de kern Ulestraten 1.0 µg/m3 NO2 is. De hoogste bijdrage buiten het luchthaventerrein is ca. 2 µg/m3. [achtergrondconcentratie = 18 – 20 µg/m3 | grenswaarde =  40 µg/m3]. Bijdrage vanwege vliegende verkeer is ca. 5 % van de totale concentratie nabij Ulestraten en 10% net buiten het luchthaventerrein. 

 

Ter vergelijking: oude houtkachels en open haarden kunnen lokaal voor een verhoging zorgen van 50 tot 80 µg/m3

 

Heb je het alleen over kooldioxide (CO2), dan geven cijfers van CBS aan dat de luchtvaart verantwoordelijk is voor 1,5% van de totale uitstoot door verkeer en vervoer. Bovenaan staat met ruim 76,5% het wegverkeer, zeevaart (15,3%), binnenvaart (5,9%) en dan luchtvaart met 1,9%. 

 

Als fijnstof onze grootste zorg is, waar zouden we onze pijlen dan op moeten richten vind je? 

 

* Met fijnstof worden alle stofdeeltjes in de lucht bedoeld. Het is een verzamelnaam van deeltjes van verschillende grootte, tot maximaal 10 micrometer (µm) doorsnede. Deeltjes bestaand uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak vormen het grootste deel, ook elementair koolstof en koolstofverbindingen dragen bij aan fijnstof. Ultra fijnstof zijn de deeltjes tot maximaal 0,1 micrometer doorsnede (PM0,1)